Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en la present pàgina web per JUDJOIES, denominació comercial sota la qual actua professionalment JUDIT VIA GUTIÉRREZ amb NIF 39.890.703 – D i domicili a Reus, c / Ample 39, CP 43202 de Reus (Tarragona), d’ara endavant JUDJOIES.

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

 1. Preus

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a JUD JOIES les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes al web www.judjoies.com per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquest web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA 21%) que està inclòs en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses d’enviament NO estan inclosos en el preu dels productes.

 1. Procediment de compra

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s’han de seguir els següents passos:

 1. Escollir el producte que desitgi adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la cistella de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu seva custòdia.A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una direcció única per a la facturació i el lliurament.
 6. Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema escollit en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”.
 9. Un cop premut el botó “Comprar” es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 1. Disponibilitat i Lliurament

Els productes oferts per JUD JOIES es troben disponibles per a la seva distribució arreu del món.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per JUDJOIES estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la manca de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats a la mateixa pàgina.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars de la mateixa preu i qualitat al comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat en acceptar l’alternativa proposada, JUDJOIES procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament del producte adquirit en domicili serà el que s’indiqui en la pàgina web en el moment de la compra i a partir del moment en què hàgim confirmat el pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximats i en cap cas vinculants per JUDJOIES.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda a l’apartat destinat a Comentaris o Observacions.

El lliurament del producte comprat a domicili s’efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament a l’adreça indicada en l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l’adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el Client, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. JUDJ OIES no es responsabilitza dels retards en els lliuraments dels productes comprats per causes atribuïbles al transportista.

Amb l’objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

 1. Pagament i períodes de pagament

S’accepta la següent forma de pagament:

– Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària La Caixa a través de la seva passarel·la de pagament.

– Paypal: Connectant directament amb Paypal.

– Transferència bancària: fent un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa.

JUDJOIES no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte, de manera que JUDJOIES no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. JUDJOIES es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 1. Impostos

Un cop finalitzada la selecció de productes, de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió , embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

En les comandes realitzades per clients residents a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries els serà deduït l’IVA de la factura i del cobrament, tot i que serà de la seva exclusiva responsabilitat al pagament de qualsevol impost o taxa duanera que li correspongui per l’adquisició realitzada, el cost l’assumirà íntegrament el client.

En les comandes realitzades per clients persones jurídiques residents en països pertanyents a la Unió Europea poden sol·licitar, si tenen dret a això, que els productes adquirits els siguin facturats sense IVA.

En les comandes de clients residents a tercers països fora de la Unió Europea, seran els propis clients els responsables del pagament de qualsevol impost o taxa duanera que pugui existir en els seus països de residència per a l’adquisició realitzada, així com d’efectuar, si ho desitgen , les gestions davant les autoritats fiscals espanyoles per reemborsament l’IVA satisfet que, en qualsevol cas serà declarat per JUDJOIES com IVA recaptat.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció del producte com inclòs.

 1. Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant JUDJOIES exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 1. Garantia

En JUDJOIES ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat. Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

En el cas de compres per persones jurídiques, tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció, que es regiran pel que estableix la regulació del Codi de comerç i, en tot cas, sota la responsabilitat de les declaracions de garantia realitzades pel fabricant del producte adquirit, sense perjudici de la garantia comercial que JUDJOIES pugui oferir.

 1. Devolucions

Només s’admetran devolucions o canvis dels productes defectuosos (casos de defecte de fàbrica, danys en el transport) o errors de lliurament. En qualsevol cas, no han d’haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l’acceptació de que es tracta d’un error o anomalia de fabricació o d’embalatge així com d’un error de comanda, i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà CLIENT, si és possible, la reparació del producte o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec de JUDJOIES.

En tot cas, la devolució queda sempre subjecta a previ examen per part de JUDJOIES l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

JUDJOIES es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a info@jud.cat realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 1. Dret de Desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar-nos a JUDJOIES – JUDIT VIA GUTIÉRREZ per escrit a l’adreça postal de C/ Ample 39, CP 43202 de Reus (Tarragona), o per correu electrònic a l’adreça info@jud.cat seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de

JUDJOIES (Judit Via Gutiérrez)

C/Ample 39

43202 de Reus (Tarragona)

judjoies@jud.cat

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Comanda el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En el cas que el CLIENT sigui una persona jurídica, es dóna per informat i assumeix expressament que no és aplicable el que estableix l’article 103 en relació a l’article 3 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, RDL 1 / 2007, per la qual cosa no disposarà del dret a desistiment un cop prestat el servei objecte de la present compra.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 1. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

JUDJOIES es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 1. Obligacions de les parts

JUDJOIES es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

JUDJOIES no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a JUDJOIES qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 1. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de JUDJOIES qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de JUDJOIES al correu electrònic o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça info@jud.cat indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 1. Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si s’escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 1. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas .

 1. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de JUD JOIES (Judit Via Gutiérrez), amb la finalitat de proveir dels articles contractats, així com remetre-li informació comercial dels nostres articles i productes, inclusivament per correu electrònic.

Així mateix, l’informem que les dades personals facilitades són tractats internament i amb la màxima confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007 i que no són publicades ni transmesos a terceres persones per a ser utilitzats amb fins comercials o promocionals.

En qualsevol moment oposar-se a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts davant JUDJOIES (Judit Via Gutiérrez) – Responsable de Dades Personals – C / Ample 39, CP 43202 de Reus (Tarragona).

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 2016.12.05. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.